Matěj Trunkát

Bachelor's thesis

Informační systém v Dopravním podniku Ostrava a.s.

Information system in the Ostrava transport company
Anotácia:
Práce se zabývá otázkou informačního systému pro cestující v městské hromadné dopravě v Ostravě, a to hlavně v Dopravním podniku Ostrava a.s. Zabývá se i tím, jak by se měly jednotlivé prvky vyvíjet do budoucna a návrh na jejich zlepšení.
Abstract:
The bachelor work focuses on the question of information system in the Ostrava Transport Company. In the theoretical part is the description of present systems throughout public transport in Czech Republic. In the second part there are some information about the Ostrava Transport Company as well as its systems. This work also deals with some resume of presented data.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedúci: Ing. Jindřich Ježek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Trunkát, Matěj. Informační systém v Dopravním podniku Ostrava a.s.. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera