Ing. Tomáš Pavlů

Bakalářská práce

Rám pro upevnění motocyklového motoru k dynamometru.

Frame for fixing the motorcycle enngine to tke dynamometer.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou měření výkonových parametrů motocy-klových motorů. Pojednává o způsobech těchto měření u předních českých výrobců motocy-klů. Obsahuje konstrukční návrh upevňovacího rámu pro standartní brzdové stanoviště s vířivým dynamometrem. Návrh spojovacího hřídele a krytu spojovacího hřídele. Měření jsou prováděna na motoru určeného pro soutěž Formula Student, který …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with performance measurement of motorcycle engines. Dis-cusses the way, how these measurements are made by the leading Czech motorcycle produc-ers. It includes engineering design of mounting frame for standard dynamometer station. De-sign of the connecting shaft and its housing. Measurements are performed on an engine for Formula Student competition, which will be adjusted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2016
  • Vedoucí: prof. Ing. Celestýn Scholz, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pavlů, Tomáš. Rám pro upevnění motocyklového motoru k dynamometru.. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN