Bc. Jan Bartoš

Diplomová práce

Pozitivní a negativní vlivy internetu a sociálních sítí na mládež

Positive and negative effects of Internet and social networks on youth
Anotace:
Diplomová práce „Pozitivní a negativní vlivy internetu a sociálních sítí na mládež“ pojednává o novodobém fenoménu internetu a sociálních sítí a jejich působení na společnost především na mladistvé. Shrnuje problematiku internetu a sociálních sítí, která se stále více rozmáhá a ovlivňuje životní styl především mladé generace. Diplomová práce poukazuje především na nevýhody internetu a sociálních sítí …více
Abstract:
Diploma thesis "The positive and negative effects of Internet and social networks on youth" deals with the modern phenomenon of the Internet and social networks and their impact on society particularly the youth. Summarizes the problems the Internet and social networks that are increasingly rampant and affects the lifestyle of young generation in particular. Theses highlight the disadvantages of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2012
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Píša, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Antonín Doušek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta