Vladimír JAKL

Bakalářská práce

Výzkum frekvence užívání ICT u dětí a mládeže a její možné pozitivní a negativní vlivy

Research on the use of ICT on children and youth and its possible positive and negative impacts
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá zkoumáním frekvence užívání ICT u dětí a mládeže a její možné pozitivní a negativní vlivy. Zaměřuje se na užívání ICT zařízení dětmi ve školním věku. Práce se věnuje rodičovské mediaci a zjišťuje míru kontroly, kterou rodiče svým dětem věnují. V závěru se práce věnuje rodinnému zázemí a roli, kterou může mít na frekvenci užívání zařízení a restriktivní mediace. Práce se v …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the study of the frequency of ICT use in children and adolescents and its possible positive and negative effects. We focus on the use of ICT devices by children of school age and the beginning of pubescence. The work also deals with parental mediation. So we try to find out the degree of control that parents give to their children. At the end of the thesis, work deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JAKL, Vladimír. Výzkum frekvence užívání ICT u dětí a mládeže a její možné pozitivní a negativní vlivy. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická