Bc. Perla Jarečná

Bakalářská práce

Možnosti spolupráce podací pošty a sběrného přepravného uzlu při zajišťování hromadného podání zásilek velkých zákazníků

The possibilities of cooperation of consignation post offices and collective transportation nodes at the bulk administration of key customers
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena především na oblast technologických kontaktů poštovného provozu (podávacích a dodávacích pošt) a poštovní přepravy (sběrných přepravních uzlů). Výchozím stavem této práce je její teoretická část vymezující vliv organizačních struktur a způsobů řízení na aplikaci technologických postupů na pracovištích pošt a sběrných přepravních uzlů. Podstatou bakalářské práce je její …více
Abstract:
My Bachelor thesis is focused on the technical contacts of a postal service first of all (technical contacts of consignation and delivery offices), and a postal transportation (collective transportation nodes). The theoretical part with limits of organisation structure and control algorithm of the technological methods there, is a starting position for this publication. The practical passage is the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Daniel Salava, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jarečná, Perla. Možnosti spolupráce podací pošty a sběrného přepravného uzlu při zajišťování hromadného podání zásilek velkých zákazníků. Pardubice, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera