Mgr. Pavel Slabý, Ph.D.

Disertační práce

Spontánní a podmíněná magnetorecepce živočichů

Spontaneous and conditioned magnetoreception of animals
Anotace:
Předkládaná disertační práce se zabývá magnetorecepcí, schopností živočichů vnímat přirozené magnetické pole Země. Záměrem této práce je především přehlédnout a porovnat dva odlišné experimentální přístupy ve výzkumu magnetorecepce – sledování spontánních behaviorálních projevů živočichů vnímajících magnetické pole s pozorováním chování, které je vyvoláno aplikací podmiňovací techniky. Úvodní část …více
Abstract:
Presented dissertation thesis is focused on magnetoreception - ability of the animals to perceive natural magnetic field of Earth. The aim of this study is to provide an overview and to compare of two different approaches in magnetoreception research - observation of spontaneous behavioral manifestations of the animals perceiving a magnetic field, and observation of behavior, which is caused by the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
  • Oponent: Prof. RNDr. Hynek Burda, CSc., doc. RNDr. František Sedláček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Biologie (čtyřleté) / Fyziologie živočichů

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.