Bc. Kamila Samková

Diplomová práce

Nová síť – případová studie kulturní neziskové organizace v kontextu její transformace

Nová síť – a Case Study of a Cultural Non-profit Organization in the Context of its Transformation
Anotace:
Magisterská práce s názvem "Nová síť - případová studie kulturní neziskové organizace v kontextu její transformace" představuje kulturní neziskovou organizaci Nová síť. Práce je rozdělena do tří kapitol. Nejprve seznamuje s prostředím, ze kterého neziskové organizace jako takové vyrostly a v jakých formách se v rámci kulturního prostředí dnes projevují. Dále prezentuje specifickou oblast umění – nové …více
Abstract:
Master's thesis entitled "Nová Síť – A Case Study of a Cultural Non-profit Organization in the Context of its Transformation" introduces the cultural non-profit organization Nová Síť. The thesis is divided into three chapters. The First chapter acquaints the reader with the environment from which the non-profit organization as such has been formulated and in which forms they appear in the cultural …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta