Bc. Tereza Kršková

Diplomová práce

Hodnocení pěstebních substrátů a jejich vlivu na produkci a kvalitu zeleniny

Evaluation of growing substrates and their influence on yield and quality of vegetables
Anotace:
Cílem předložené práce je posouzení vlivu komerčně dostupných substrátů při pěstování hlávkového salátu a doporučit z vybraných produktů jejich využití nejen v zemědělské praxi, ale především odborné veřejnosti. Podstatou experimentální části bylo laboratorní testování vybraných substrátů a jejich následný výběr do nádobového pokusu, kde byl sledován jejich vliv při pěstování salátu na jeho výnos a …více
Abstract:
The aim of the presented work is to assess the influence of commercially available substrates in the production of lettuce and to recommend the use of selected products not only in agricultural practice but also in the professional public. The essence of the experimental part was the laboratory testing of selected substrates and their subsequent selection pot trials, where their effect on lettuce production …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D.
  • Oponent: Peter Kováčik, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Zemědělská specializace / Agroekologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.