Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

nitrates

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Analýza anorganických látek plynovou chromatografií - stanovení dusičnanů ve vínech
 (David PLECH)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//vaq8k2// | Chemie / Analytická chemie | Práce na příbuzné téma

Dusičnany v balené vodě
 (Edita Ježilová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//lu9k0d// | Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin | Práce na příbuzné téma

Vliv biostimulantů na akumulaci nitrátů v hydroponicky pěstované bazalce (Ocimum sp.)
 (Eliška KŘESŤANOVÁ)

2022, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//1dkud1// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Stanovení dusičnanů ve víně metodou ITP
 (Petra Poloucká)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a3v9t/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Stanovení mědi a dusičnanů coulometricky
 (Jana Benešová)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ov0mm/ | Chemie / Analytický chemik - manažer chemické laboratoře | Práce na příbuzné téma

Dusitany a dusičnany ve stravě - jejich negativa a pozitiva
 (Veronika Hlobilová)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qhh7z/ | Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut | Práce na příbuzné téma

Adsorpce dusičnanů na uhlíkatých materiálech
 (Lucie KOŘENÁ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//e1cl5f// | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Odstranění dusičnanů z podzemních vod s použitím iontoměničů
 (Petra Struminská)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129837 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Příprava a vlastnosti dusičnanů a hydroxidů prvků vzácných zemin
 (Matěj Chvála)

2017, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//s44jpp// | Chemie / chemie - tělesná výchova | Práce na příbuzné téma

Dynamika fosforečnanů a dusičnanů ve vodních soustavách (Liderovice, Radimovice u Tábora, Košín a Jordán)
 (Vladimír KURAL)

2016, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//2hoott// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)