Jana Vitoušková

Bachelor's thesis

Analysis of Complementary CD-ROMs to English Textbooks for Lower Secondary Schools

Analysis of Complementary CD-ROMs to English Textbooks for Lower Secondary Schools
Abstract:
The thesis ?Analysis of Complementary CD-ROMs for English Textbooks for Lower Secondary School? focuses on analyzing interactive CD-ROMs included in coursebooks and workbooks of the English language. In addition, the thesis focuses on teaching and learning English vocabulary and how interactive CD-ROMs can be used for learning and practising vocabulary.
Abstract:
Bakalářská práce ?Analýza doplňkových CD-ROMů k učebnicím anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol? se zaměřuje na analýzu interaktivních CD-ROMů, které jsou přiloženy k učebnicím a pracovním sešitům pro výuku anglického jazyka. Dále je práce zaměřena na metody výuky a učení slovní zásoby anglického jazyka a jak interaktivní CD-ROMy mohou být využity při jejím učení a procvičování.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 12. 2012
Accessible from:: 14. 12. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Ian Wienert, B.A.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Vitoušková, Jana. Analysis of Complementary CD-ROMs to English Textbooks for Lower Secondary Schools. Liberec, 2012. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.12.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 14. 12. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická