Bc. Ruslan Tazhigaliyev

Master's thesis

Application of market research in analysis of inbound marketing campaigns with particular focus on social media

Application of market research in analysis of inbound marketing campaigns with particular focus on social media
Abstract:
Cílem teto práce je identifikace možných řešení pro provedení úspěšné inbound marketingové kampaně. Diplomová práce zkoumá rysy internetových technologií, zabývá se problémy a fenoménem toku informací kolem internetových uživatelů s názvem filtr bubbles. Autor vysvětluje možnosti použití tohoto fenoménu pro účely internetové marketingové kampaně v sociálních médiích. Diplomová práce zahrnuje experiment …more
Abstract:
The purpose of this study is to identify possible solutions in order to run a successful inbound marketing campaign. The Diploma Thesis studies the features on internet technologies and deals with challenges and phenomenon of information flow around internet users called filter bubbles. The author explains the opportunities of application of this phenomenon in internet marketing campaign in social …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2015
  • Supervisor: M.A. Ondřej Kotouč
  • Reader: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní