Irena Křížová

Bachelor's thesis

Motivační nástroje, jejich význam, přínos a vliv na pracovní výkon zaměstnanců podniku

Motivation tools, their importance, contribution and impact on the employee's labour productivity in company
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Motivační nástroje, jejich význam, přínos a vliv na pracovní výkon zaměstnanců podniku“ je analýza motivačního systému ve společnosti ARC - MED s.r.o. a předložení návrhů na možná zlepšení. První část práce je zaměřena na pojmy z oblasti motivace, věnuje se vybraným motivačním teoriím, pracovní motivaci a mzdové politice. Druhá, aplikační část práce, se zabývá analýzou současného …more
Abstract:
The subject of the bachelory thesis „Motivation tools, thein importance, contribution and impact on the employee´s labour productivity in company“ is to analyze motivation system of the company ARC - MED. s.r.o. and to suggest possible improvements. The first part is focused at the basic terms related to motivation and selected theories and earning ´s policies. In the second, practical part of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Stanislava Borejová
  • Reader: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance