Petr Slavík

Bachelor's thesis

Modulární výstavba jako nástroj (forma) řešení staveb občanské vybavenosti

Modular construction as a tool (form) for building civic amenities
Abstract:
Tato bakalářská práce se věnuje oblasti občanské vybavenosti, která hraje důležitou roli v rozvoji měst i obcí a jejíž potřeba je stále aktuální téma. Obsah práce je zaměřen na otázku řešení staveb občanské vybavenosti prostřednictvím modulární výstavby, jakožto alternativní formy řešení tradiční klasické zděné výstavby. Práce se nejprve zabývá rozčleněním a popsáním jednotlivých typů staveb občanské …more
Abstract:
The purpose of this thesis is to focus on the field of community facilities, which plays an important role in the development of towns as well as municipalities and the need for which is still topical. The content of the work is concentrated on the solution of community facilities buildings through modular construction as an alternative form of solution for the classic brick construction. First of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2019
  • Supervisor: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS