Bc. Pavla Bednáriková

Bakalářská práce

La France dans les organisations internationales

France in international organisations
Anotace:
Bakalářská práce „Francie v mezinárodních organizacích“ si ve své teoretické části klade za cíl posoudit, jaký potenciál vlivu má Francie ve vybraných mezinárodních organizacích, na které klade důraz v rámci své zahraniční politiky. Francouzský dopad na fungování organizací je hodnocen na základě šesti faktorů, a sice pozice země v historickém vývoji organizace, počet Francouzů pro ni pracujících, …více
Abstract:
The aim of the theoretic part of the bachelor’s thesis “France in the international organizations” is to evaluate the potential of french influence in five chosen international organizations which are pointed out by the french foreign policy. Its impact on functioning of the organization is evaluated on the basis of six factors which are: state’s position in the historical development of the organisation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta