Theses 

Spolupráce české nestátní neziskové organizace se zahraničními NNO a její postavení na tuzemském trhu – Bc. Lucie Pánková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika a mezinárodní vztahy

Bc. Lucie Pánková

Diplomová práce

Spolupráce české nestátní neziskové organizace se zahraničními NNO a její postavení na tuzemském trhu

The cooperation of NPO in comparison with foreign non-business entity and its internal marketing position

Anotace: Diplomová práce zkoumá jeden ze čtyř programů nestátní neziskové organizace „Nezávislé sociálně ekologické hnutí“. Pozornost je věnována programu „Cesta iniciativy“, u kterého autorka pomocí rozhovorů se zaměstnanci specifikovala 3 témata, jež byla respondenty zmiňována a jeví se jí jako potenciální nedostatek bránící programu v rozvoji efektivnější spolupráce se zahraničními partnery ve východní Evropě. Po analyzování konkrétních otázek a odpovědí následuje srovnání výhod a nevýhod plynoucí pro zkoumaný program. Poté je poskytnuto doporučení, které přichází s návrhem řešení.

Abstract: This thesis explores one of the four programs of nongovernmental organization „Nezávislé sociálně ekologické hnutí”. Attention is given to the „Path Initiative” program, in which the author, by interviewing the employees, identifies three topics that are mentioned by the respondents and appear to her as a potential shortcoming, preventing the program from developing a more efficient cooperation with foreign partners in Eastern Europe. After evaluation of specific questions and answers, follows a comparison of the advantages and disadvantages of the program under examination. Thereafter, recommendations are provided including proposed solutions.

Klíčová slova: nestátní nezisková organizace, „Nesehnutí“, program, „Cesta iniciativy“, spolupráce, financování, nestabilita, non-profit organization, „Path Initiative“, cooperation, financing, instability

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 16:07, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz