Bc. Lucie Pánková

Diplomová práce

Spolupráce české nestátní neziskové organizace se zahraničními NNO a její postavení na tuzemském trhu

The cooperation of NPO in comparison with foreign non-business entity and its internal marketing position
Anotace:
Diplomová práce zkoumá jeden ze čtyř programů nestátní neziskové organizace „Nezávislé sociálně ekologické hnutí“. Pozornost je věnována programu „Cesta iniciativy“, u kterého autorka pomocí rozhovorů se zaměstnanci specifikovala 3 témata, jež byla respondenty zmiňována a jeví se jí jako potenciální nedostatek bránící programu v rozvoji efektivnější spolupráce se zahraničními partnery ve východní Evropě …více
Abstract:
This thesis explores one of the four programs of nongovernmental organization „Nezávislé sociálně ekologické hnutí”. Attention is given to the „Path Initiative” program, in which the author, by interviewing the employees, identifies three topics that are mentioned by the respondents and appear to her as a potential shortcoming, preventing the program from developing a more efficient cooperation with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta