Mgr. Zuzana Zoubková

Diplomová práce

Fantasy a únik perspektivou kognitivní vědy

Fantasy and Escapism from the Perspective of Cognitive Science
Anotace:
Fantasy bývá mnohdy spojována s přívlastky triviální a úniková, třebaže lze v případě tohoto žánru nalézt i díla esteticky hodnotná. Že je naše tvrzení oprávněné, potvrzuje analýza řady domácích i zahraničních publikací encyklopedického charakteru. Práce poukazuje na možné aspekty triviality ve fantastice a představuje projevy literárního úniku, jak jej chápe současná psychologie. Předkládaná práce …více
Abstract:
Fantasy is often associated with triviality and escapism, even if the genre can be found aesthetically valuable. The analysis of many domestic and foreign publications of encyclopaedic character confirms that our claim is justified. This thesis points to possible aspects of triviality in fantastic literature and presents the knowledge of contemporary psychology about the manifestations of literary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Křeček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy