Markéta FIKAROVÁ

Diplomová práce

Návrh naučné stezky a její využití v primární škole v lokalitě přehrady Hracholusky a okolí základní školy v Pňovanech.

A nature trail for the use in primary school in the location of Hracholusky reservoir and in the surroundings of Primary school in Pňovany
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá komplexním zpracováním charakteristiky území mikroregionu Hracholusky. Získané informace jsou následně utříděny do jedenácti naučných tabulí, které mohou seznámit nejenom žáky, ale i širokou veřejnost s místní lokalitou. Zaměření naučné stezky, jejíž název je Poznáváme okolí vodní nádrže Hracholusky, je převážně přírodovědného a vlastivědného charakteru. Naučná stezka …více
Abstract:
This diploma thesis deals by the complex processing of the characteristic of the area of the micro region Hracholusky. Obtained information is organized into eleven educational boards. These boards can learn about the local habitat not only the pupils but also the general public. The specialization of this nature trail, that called We get to know the surroundings of the water tank Hracholusky, is largely …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FIKAROVÁ, Markéta. Návrh naučné stezky a její využití v primární škole v lokalitě přehrady Hracholusky a okolí základní školy v Pňovanech.. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/