Bc. Alena Žoldáková

Diplomová práce

Alternatívne zdroje energie - využívanie a efektívnosť

Alternative energy sources - the use and effectiveness
Abstract:
The subject of a thesis are an alternative sources of energy,their use and efectivness. In the thesis we analyze energy policy in the countries of European Union and specificly in Slovak Republic, we describe specific types of alternative sources of energy, their use and their impact on the enviroment. On the real life example, the construction of a biogas digestion plant station we made an economic …více
Abstract:
Predmetom diplomovej práce je problematika alternatívnych zdrojov energie, ich využitie a efektívnosť. V diplomovej práci rozoberáme energetickú politiku krajín Európskej únie a v Slovenskej republike, popisujeme jednotlivé druhy alternatívnych zdrojov energie, ich využitie a dopad na životné prostredie. Na konkrétnom príklade výstavby bioplynovej stanice sme urobili ekonomickú analýzu daného projektu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.
  • Oponent: prof. Ing. Marta Orviská, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK