Bc. Ondřej Matas

Diplomová práce

Účetní a daňové aspekty provozování fotovoltaických elektráren

Accounting and tax aspects of the operation of photovoltaic power stations
Anotace:
Předložená práce zkoumá vývoj a současný stav problematiky podpory výroby elektrické energie ze slunečního záření v České republice. V úvodu práce je popsána stručná historie využívání energie ze Slunce a základní charakteristiky fotovoltaických elektráren. Další kapitola obsahuje legislativní vymezení podpory výroby od jejího zavedení až po současnou snahu ji co nejvíce omezovat. Následují kapitoly …více
Abstract:
This thesis examines the development and current condition of subsidy production of electricity from solar radiation in the Czech Republic. The introduction describes brief history of using energy from the Sun and the basic characteristics of photovoltaic power plants. Next chapter contains legislative definition of production aid since its implementation to contemporary efforts to reduce it as much …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Michaela Jurová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Veronika Kajurová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta