BcA. Pavla NAVRÁTILOVÁ

Master's thesis

Teoretická část: Fotograf, filmař Antonín Horák a Baťova škola umění Praktická část: a) Rukopis, b) Boží muka

Theoretical Part: Photographer, Filmer Antonin Horak and Bata's College of Art Practical Part: a) Manuscript b) Devotional Pillar
Abstract:
Diplomová práce obsahuje informace zaměřující se na období Baťova Zlína v letech 1900 až 1945 se zřetelem na Masarykovu pokusnou školu měšťanskou, Filmové ateliéry a vznik Školy umění. Podrobněji se věnuji Baťově škole umění - chodu, organizaci, náplni, výuce a zároveň filmové, fotografické i literární tvorbě Antonína Horáka. V práci se specializuji na propojení osobnosti - fotografa, filmaře Antonína …more
Abstract:
This thesis contains information which focuses on the era of Baťa?s Zlín in the years between 1900 and 1945. It regards to Masaryk?s experiment burgher school, Film studios and the funding and up-rise of the School of arts. In detail, I address myself to Baťa?s school of arts ? its running, organization, contents, education and creative work of Antonín Horák ? his film, photography and literature work …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2011
Identifier: 20002

Thesis defence

  • Supervisor: prof. Mgr. Pavel Dias

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

NAVRÁTILOVÁ, Pavla. Teoretická část: Fotograf, filmař Antonín Horák a Baťova škola umění Praktická část: a) Rukopis, b) Boží muka. Zlín, 2011. diplomová práce (MgA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 16. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe