Bc. Eva Jurčíková

Diplomová práce

Analýza marketingového prostředí a návrh komunikačního mixu pro Galerii současného umění v Českých Budějovicích.

The Analysis of the Marketing Environment and the Suggestion of Communication Mix of Gallery of Contemporary Art in České Budějovice.
Anotace:
Tato magisterská diplomová práce se zabývá Galerií současného umění v Českých Budějovicích a zaměřuje se na její marketingovou komunikaci. Na základě vybraných analýz rozebírá marketingové prostředí galerie a navrhuje změny ve stávajícím komunikačním mixu. První část práce je teoretická a vysvětluje základní pojmy, se kterými je v textu pracováno. Po teoretické části následuje představení Galerie současného …více
Abstract:
This thesis focuses on Gallery of Contemporary Art in České Budějovice and its marketing strategy. It observes the marketing environment and suggests changes in the existing marketing mix based on selected analyses. The first part of this paper is theoretical and explains basic terms used in the thesis. After the theoretical part follows the introduction of Gallery of Contemporary Art, the analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Pavla Odehnalová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dagmar Koudelková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře