Bc. Markéta Žilková

Diplomová práce

Strategická analýza a tvorba strategie

Strategic analysis and strategy creation
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Strategická analýza a tvorba strategie“ je vytvořit strategii konkrétního podniku s využitím výhradně stakeholderského přístupu. V teoretické části bude představena strategie, stakeholderský přístup ke strategické analýze / tvorbě strategie a kriticky posouzeny historické nástroje strategické analýzy z 60. – 80. let minulého století (PEST analýza, Porterova analýza pěti sil …více
Abstract:
The subject of the thesis "Strategic analysis and strategy creation" is the creation of a strategy of a particular enterprise with the use of exclusively interested approach. In the theoretical part will be presented a strategy, an interested approach to strategic analysis / strategy development and critically judged historical tools of strategic analysis from the 60s – 80s of the last century (PEST …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2020
  • Vedoucí: Ing. Martin Cenek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Smutný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management