Theses 

Ošetřovatelská péče u pacientů podstupující endovaskulární výkon při ischemické cévní mozkové příhodě na jednotkách intenzivní péče – Aleš Mazánek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Aleš Mazánek

Bakalářská práce

Ošetřovatelská péče u pacientů podstupující endovaskulární výkon při ischemické cévní mozkové příhodě na jednotkách intenzivní péče

Nursing Care in Patients Undergoing Endovascular Performance in Ischemic Stroke in Intensive Care Units

Anotace: Bakalářská práce s názvem "Ošetřovatelská péče u pacientů podstupující endovaskulární výkon při ischemické cévní mozkové příhodě na jednotkách intenzivní péče" se zabývá problematikou ošetřovatelské péče u pacientů podstupující endovaskulární výkon při ischemické mozkové příhodě. Práce objasňuje specifika ošetřovatelské péče před a po endovaskulárním výkonu. Práce je situována do dvou částí. V první části vykládáme obecné informace o cévních mozkových příhodách. Ve druhé části objasňujeme specifické potřeby a ošetřovatelské činnosti u pacientů v pěti případových studiích (kazuistikách), hospitalizovaných ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně na neurologické jednotce intenzivní péče. Po zmapování problematiky stanovujeme nejčastější společné ošetřovatelské diagnózy dle taxonomie II NANDA-I společně s cíli a intervencemi.

Abstract: This bachelor thesis describes nursing care for patients undergoing endovascular surgery after ischemic stroke. Specific care before and after endovascular surgery is explained. The thesis is divided into two parts. The first part provides general information about strokes. The second part describes specific needs and nursing activities for 5 studied patients (study cases), hospitalized in St. Anne's Facultative Hospital in Brno, in the neurological intensive care ward. At the end, the thesis defines the most common nursing diagnosis according to taxonomy II NANDA-I, including goals and interventions.

Klíčová slova: Cévní mozková příhoda, endovaskulární výkon, ošetřovatelská péče, ošetřovatelské diagnózy

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vladimír Koutecký

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=49260 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Mazánek, Aleš. Ošetřovatelská péče u pacientů podstupující endovaskulární výkon při ischemické cévní mozkové příhodě na jednotkách intenzivní péče. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 04:16, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz