Ing. Aneta Kolínková

Bachelor's thesis

Populační vývoj venkovských oblastí: problémy a možnosti řešení

Population development in rural areas: problems and solutions
Anotácia:
Cílem této bakalářské práce je zhodnotit problematiku populačního vývoje ve venkovských oblastech a související problémy, se kterými se venkovské oblasti potýkají. Dále bakalářská práce směřuje k nastínění možností řešení těchto problémů. V úvodní části jsou uvedeny definice týkající se venkovských oblastí a specifika venkovského obyvatelstva. Následně jsou rozebrány hlavní problémy ve venkovských …viac
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to evaluate the problem of population development in rural areas as well as the related problems, which the rural areas must fumble with. The bachelor thesis also aims to outline the possibilities to solving these problems. The definitions related with rural areas and the specifics of rural population are mentioned in the introductory part. Furthermore, the main …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2011
  • Vedúci: Ing. Ondřej Petr, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta