Bc. Jana Hůlková

Master's thesis

Edukace žáků s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami v ZŠ speciální a PrŠ Černovice

The education of pupils with mental impairment and combined handicap in special school and practical school Černovice
Abstract:
Diplomová práce se zabývá edukací žáků s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami v Základní škole speciální a Praktické škole Černovice. Teoretickou část diplomové práce tvoří vymezení pojmu osob s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami, charakteristiku mentálního, tělesného a kombinovaného postižení. Tato část práce obsahuje také legislativní podmínky edukace těchto …more
Abstract:
The graduation theses deals with education pupils with mental impairment and combined handicap in special school and practical school in Černovice. The teoretical part of graduation these is made of definition of person with mental impairment and combined handicap, characteristic of mental impairment, physical and combined handicap. These part of diploma theses include legislative conditions for education …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 5. 2012
  • Supervisor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  • Reader: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta