Bc. et Bc. Barbora Rýdlová

Bakalářská práce

Využití výměnného obrázkového komunikačního systému a znaků ze znakového jazyka u žáka se sluchovým a přidruženým mentálním postižením

Utilization of the exchange picture communication system and signs of sign language in pupil with hearing impairment and mental disability
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je využití výměnného obrázkového komunikačního systému a znaků ze znakového jazyka u žáka se sluchovým postižením. V teoretické části jsou informace o sluchovém postižení, pomůckách pro sluchově postižené a o možnostech vzdělávání sluchově postižených, komunikačních systémech, alternativní a augmentativní komunikaci a výměnném obrázkovém komunikačním systému. Praktická …více
Abstract:
Theme of this bachelor thesis is using the exchange picture communication system and signs from sign language at student with hearing impairment. In theoretical part is informations about hearing impairment, aids for hearing impaired and about possibilities at education of hearing impaired, communication systems, augmentative and alternative communication and about the exchange picture communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta