JUDr. Pavel Loutocký, BA (Hons)

Doctoral thesis

Vymahatelnost práva pomocí online mimosoudního řešení sporů

Enforceability of Law through out-of-court Online Dispute Resolution
Abstract:
Tématem dizertační práce je vymahatelnost práva pomocí online mimosoudního řešení sporů. Pragmatickým důvodem pro vznik online řešení sporů (ODR) byla zejména absence adekvátních způsobů pro řešení sporů v online prostředí, jelikož státní mechanismy nedokázaly vhodně na takové spory reagovat. Postupným vývojem však ODR poskytlo nástroje, které jednak nejsou aplikovatelné jen v oblasti mimosoudního …more
Abstract:
The subject of the dissertation thesis is law enforceability through the online out-of-court dispute resolution. The pragmatic reason for the initiation of the online dispute resolution (ODR) development was the lack of adequate ways to resolve disputes in the online environment as the state mechanisms had not been able to respond appropriately in such cases. Throughout its gradual development the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 9. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 1. 2019
  • Supervisor: doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Jiří Grygar, Ph.D., doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta