Alžběta DVOŘÁKOVÁ

Bakalářská práce

Multikulturalismus a jeho přístupy k náboženství

Multiculturalism and its attitudes towards religious groups
Anotace:
Cílem této práce je zmapování přístupů příruček multikulturní výchovy k náboženství. Zajímalo mně, jakým způsobem jsou náboženské skupiny či pojímány, o jakých náboženství se hovoří, a o jakých nikoli, jak je s nimi v multikulturalistickém diskurzu pracováno a jaké charakteristiky jsou jednotlivým náboženstvím a jejich nositelům připisovány. Předmětem analýzy byly vzdělávací dokumenty, ve kterých se …více
Abstract:
The aim of this work is to map guide´s multicultural education approaches to religion. I wonder how the religious groups are conceived, and how is religion treated in multiculturalist discourse and what are the characteristics of the various religions and their holders are. The subject of the analysis were educational documents, working with the category of multiculturalism - the references to multicultural …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DVOŘÁKOVÁ, Alžběta. Multikulturalismus a jeho přístupy k náboženství. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická