René Peterek

Diplomová práce

Environmentální management firmy Greiner Packaging Slušovice, s.r.o. a jeho vyhodnocení

Environmental Management of the Company Greiner Packaging Slušovice,ltd. and it`s Evaluation
Anotace:
Firma Greiner packaging Slušovice, s.r.o. je předním výrobcem plastových obalů a to jak v České Republice, tak na Slovensku. Velká produkce ovšem přináší i environmentální problémy. V předložené práci je provedena charakteristika postupů firmy v oblasti odpadového hospodářství, hospodaření s vodou a podílu na znečišťování ovzduší v provozu a okolí. Teoretické podklady byly zpracovány s ohledem na výrobní …více
Abstract:
Company Greiner Packaging Slušovice, Ltd. is a leading manufacturer of plastic packaging, both in the Czech Republic and the Slovak Republic. Great production but also brings environmental problems. In the present work is a characteristic of companies in the process of waste management, water management and the proportion of air pollution in and around traffic. Papers were processed with respect to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: Vojtech Dirner
  • Oponent: Jana Kodymová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava