Bc. Slavomíra Lukáčková

Bachelor's thesis

Dlhopisový trh v podmienkach finančnej krízy

Bonds market in conditions of financial crisis
Abstract:
Purpose of this Bachelor thesis was to bring the issue of debt securities and their importance in the management of debt and also analyze the impact of the crisis on the bonds, to show the impact of current crisis. Bonds are an important financial instrument, they are considered conservative investments associated with minimal risk and reliable escape for investors in time of instability in financial …more
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce bolo priblížiť problematiku dlhových cenných papierov, ich dôležitosť v riadení dlhu, a zároveň analyzovať vplyv krízy na sféru dlhopisov a pou-kázať na dopady súčasnej krízy. Dlhopisy sú významným finančným nástrojom, sú konzervatívnou investíciou spojenou s minimálnym rizikom a spoľahlivý únik pre investorov v čase nestability na finančných trhoch. Práca je rozdelená do troch …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2011
  • Supervisor: Ing. Valér Demjan, PhD.
  • Reader: Ing. Peter Trúchly

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / field:
Banking / Banking Management