Bc. Róbert Szabó

Diplomová práce

Finančná kríza a jej dopady na bankový sektor v EÚ

The Financial Crisis and its Impacts on the Banking Sector in the EU
Abstract:
Szabo, Robert, Bc., The financial crisis and its impact on the banking sector in the EU. Master's thesis. Banking Institute high school in Prague, foreign high school in Banská Bystrica. The Department of banking and insurance. The head of the work:Ing. Marek Árendáš, PhD.Year of the defence: 2013. Number of pages: 72. In the thesis we are dealing with the impact of crisis in the euro area, which also …více
Abstract:
Szabo, Róbert, Bc., Finančná kríza a jej dopady na bankový sektor v EÚ. Diplomová práca. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra bankovníctva a poisťovníctva. Vedúci práce Ing. Marek Árendáš, PhD. Rok obhajoby 2013. Počet strán : 72. V Diplomovej práci sa zaoberám dopadmi krízy v Eurozóne, ktoré zasiahli aj bankový sektor. Mojim cieľom je podrobne analyzovať …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Marek Árendáš, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK