Bc. Aneta Bariczová

Bakalářská práce

Kojení nedonošeného novorozence.

Breastfeeding of a premature newborn
Anotace:
Tato práce se zabývá kojením nedonošených novorozenců. Cílem bylo shromáždit takové informace, které vysvětlí určité odlišnosti od kojení novorozenců narozených v termínu a zjistit míru informovanosti matek předčasně narozených dětí o tomto problému. V teoretické části je vysvětlen termín nedonošený novorozenec, anatomie prsu a fyziologie laktace. Dále již je práce zaměřena na odlišnosti kojení nedonošených …více
Abstract:
The thesis considers primarily the issue of prematurely born babies, particulary their breast feeding. The main goal was to find out all the information which will explain certain differencies between breast feading of prematurely born and normaly born infants and find out the level of awarness and knowledge from mothers of prematurely born infants. In the theory part there is explained the term “ …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Miloslava Kameníková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta