Jana DOLEJŠOVÁ

Diplomová práce

Kvalitativní analýza vztahu environmentální a technické gramotnosti studentů učitelství 1. stupně ZŠ

The relationship between environmental and technological literacy - qualitative analysis of pre-service primary teachers
Anotace:
Tématem diplomové práce je environmentální a technická gramotnost studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Teoretická část práce se zabývá pojmem gramotnost nejprve obecně, posléze je zaměřena na environmentální a technickou výchovu. Cílem praktické části práce je zjistit pojetí vztahu těchto dvou gramotností a vytvořit z nich vycházející …více
Abstract:
The thesis focuses on the environmental and technical literacy of primary school teaching students at the Faculty of Education of J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem. The theoretical part of thesis introduces the general term of literacy at the beginning and then deals with the environmental and technical training. The purpose of the practical part is to look into the concepts of the relationship …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Janovec, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOLEJŠOVÁ, Jana. Kvalitativní analýza vztahu environmentální a technické gramotnosti studentů učitelství 1. stupně ZŠ . Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol - speciální pedagogika