Theses 

Inovace na finančních trzích – Bc. Diana Shevchik

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Bankovnictví

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Diana Shevchik

Bakalářská práce

Inovace na finančních trzích

Inovation in financial markets

Anotace: Práce se zabývá inovacemi na finančních trzích. Téma je velmi aktuální, protože finanční trhy jsou specifickou oblastí, která má vlastní pravidla fungování a podléhá velmi přísné kontrole ze strany státních a mezinárodních orgánů. Hlavními cílem práce je analyzovat vybraný podnik z hlediska zaváděných inovativních řešení a zhodnotit, zda tato řešení odpovídají moderním požadavkům na finanční organizace. V analytické části je proveden rozbor nejaktuálnějších inovací na finančních trzích a je vysvětlená potřeba těchto inovací v důsledku přijetí zákonů nebo mezinárodních norem zpřísňujících některé oblasti finančních trhů. Dále je proveden rozhovor s majitelem platební instituce Worldcore, která podléhá kontrole a dohledu České národní banky a která implementuje inovativní řešení ve svém podnikání.

Abstract: The thesis deals with innovations in the financial markets. The theme is very timely, because the financial markets are specific areas that has its own rules of operation and is subject to very strict control by the government and international bodies. The main aim of this thesis is to analyze a company in terms of innovative solutions implemented and to assess whether these solutions meet modern requirements for financial organizations. The analytical part is an analysis of the most recent innovations in financial markets and explained the need for such innovations as a result of the adoption of laws or international standards, some tightening of financial markets. There is also an interview with the owner of payment institution the Worldcore, which is under the control and supervision of the Czech National Bank and which implements innovative solutions in its business.

Klíčová slova: AML, Bitcoin, blockchain, ČNB-CNB, finanční trhy-financial markets, inovace-innovation, KYC, platební instituce-payment institutions, trendy-trends, Worldcore

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Josef Budík, CSc.
  • Oponent: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 05:29, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz