Lucie Böhmová

Disertační práce

Sociální sítě v Human Resources Managementu (model pro podporu náboru zaměstnanců)

Social Media Networks in Human Resources Management (Model Supporting a Recruitment of Employees)
Anotace:
Hlavním cílem a zároveň i přínosem práce je vytvoření artefaktu v podobě modelu pro podporu náboru zaměstnanců pomocí sociálních sítí a jeho nasazení do praxe. Za tímto účelem je provedena hloubková analýza současného stavu zkoumané problematiky vedoucí k nalezení mezer, které lze modelem řešit. Autorka při tvorbě modelu vychází ze znalostí načerpaných z rešerše literatury a vlastních výzkumů, konkrétně …více
Abstract:
The main goal and contribution of this thesis are to create an artifact in the form of model that supports a recruitment of employees via social media networks and its implementation into practice. For this purpose has been used a depth analysis of current state of researched problematics leading to finding gaps that could be eventually solved while using mentioned model.The Author takes advantage …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2017
  • Vedoucí: Vlasta Střížová
  • Oponent: Josef Basl, Petra Horváthová, Bohdan Wojnar

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71075