Theses 

Zavedení modelu Human resources business partnerství – analýza rizik ve vybrané organizaci – Mgr. Milan Křemenák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Milan Křemenák

Bakalářská práce

Zavedení modelu Human resources business partnerství – analýza rizik ve vybrané organizaci

Implementation of Human resources business partnership model - risk analysis in particular organization

Anotace: Bakalářská práce se zabývá analýzou rizik organizační změny zavedení modelu HR byznys partnerství ve vybrané organizaci. Podstatou bakalářské práce je analýza rizik organizační změny ze subjektivní perspektivy zaměstnanců lidských zdrojů s cílem identifikovat překážky, které se v procesu zavedení modelu řízení lidských zdrojů mohou objevit. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou objasněny teoretické koncepty. Ve druhé části je vysvětlena metoda výzkumu a prezentovány výsledky, interpretace, závěry a diskuze.

Abstract: Bachelor thesis deals with the risk analysis of the organizational change of implementation of the human resource business partnership model in particular organization. Objective of this study is to analyze risks of the organizational change from the subjective perspective of the employee of the human resource department. Main purpose is to identify the barriers of the implementation of HR business partnership model. Thesis is divided into two parts. In the first part the theoretical concepts are clarified. Second part is dedicated to methodology explanation and presentation and interpretation of the results.

Klíčová slova: organizační změna, rizika organizační změny, analýza rizik, human resource byznys partnerství, řízení lidských zdrojů, organizational change, organizational change risks, risk analysis, human resource business partnership, human resource management

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tereza Pospíšilová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 03:41, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz