Bc. Karin Nestešová

Bachelor's thesis

The African American Family and Its Portrayal in American Sitcoms: A Comparative Analysis of Black-ish and The Cosby Show

The African American Family and Its Portrayal in American Sitcoms: A Comparative Analysis of Black-ish and The Cosby Show
Abstract:
Cílem této práce je demonstrovat pozitivní posun v televizním zobrazení afroamerické rodiny v amerických sitcomech analýzou čtyř různých témat souvisejících s afroamerickou rodinou, a to rasy a rasových otázek, rasové socializace, afroamerické církve a náboženství, rozšířené rodiny a afroamerické komunity, ve vybraných epizodách The Cosby Show a Black-ish. Práce dále vysvětluje strukturu afroamerické …more
Abstract:
This thesis aims to demonstrate a positive shift in the television portrayal of African American family in American sitcoms by analysing four different themes related to the African American family, namely race and racial issues, racial socialization, the black church and religiousness, the extended family and the black community, in selected episodes of The Cosby Show and Black-ish. The thesis further …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2020
  • Supervisor: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel
  • Reader: Mgr. Petra Machová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / English Language and Literature