Bc. Jana Ježková

Bakalářská práce

The Portrayal of Women in Doctor Who

The Portrayal of Women in Doctor Who
Anotace:
Tato bakalářská práce se primárně zaměřuje na ženské postavy v populárním britském seriálu Doctor Who. Nejprve čtenáře seznamuje se studiem televize a vyobrazení žen v televizi obecně. Poté analyzuje vybrané ženské postavy "klasického" Doctora Who (1963-1989) a zkoumá, jak jsou vyobrazeny a zda se přizpůsobují zakořeněným stereotypům a konvencím.
Abstract:
This bachelor thesis focuses on female characters of the popular British series Doctor Who. First it introduces the television studies and the depiction of women on television in general. Then it analyzes selected female characters of the "classic" Doctor Who (1963-1989) and examines the way they are portrayed and whether they conform to the embedded stereotypes and conventions.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2016
  • Vedoucí: Ph.D. Stephen Paul Hardy
  • Oponent: Mgr. Eva Juhasová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Francouzský jazyk a literatura