Bc. Karin Nestešová

Bachelor's thesis

The African American Family and Its Portrayal in American Sitcoms: A Comparative Analysis of Black-ish and The Cosby Show

The African American Family and Its Portrayal in American Sitcoms: A Comparative Analysis of Black-ish and The Cosby Show
Anotácia:
Cílem této práce je demonstrovat pozitivní posun v televizním zobrazení afroamerické rodiny v amerických sitcomech analýzou čtyř různých témat souvisejících s afroamerickou rodinou, a to rasy a rasových otázek, rasové socializace, afroamerické církve a náboženství, rozšířené rodiny a afroamerické komunity, ve vybraných epizodách The Cosby Show a Black-ish. Práce dále vysvětluje strukturu afroamerické …viac
Abstract:
This thesis aims to demonstrate a positive shift in the television portrayal of African American family in American sitcoms by analysing four different themes related to the African American family, namely race and racial issues, racial socialization, the black church and religiousness, the extended family and the black community, in selected episodes of The Cosby Show and Black-ish. The thesis further …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2020
  • Vedúci: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel
  • Oponent: Mgr. Petra Machová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Philology / English Language and Literature