Ing. Viktorie Vinklerová, Ph.D.

Doctoral thesis

Výživová doporučení pro děti předškolního věku, stravující se část dne v předškolním zařízení

The nutritional recommendations for the preschool children, who have the part of their meals supplied in the day nursery
Abstract:
Provedenou studií bylo zjišťováno, jak se stravují předškolní děti mimo mateřské školy, tzn. jaké je složení, jaký je charakter této stravy, zda rodiče případně i sledují stravu, která je dětem podávána a snaží se ji vhodně doplňovat, zda je možné rodiče při výběru stravy podávané dětem pozitivně ovlivnit.
Abstract:
The study tries to learn the way the preschool age children take meals, when they're not in the day nurseries, i. e. composition, character of the meals, whether parents keep under review the meals and try to complement them appropriately, whether it is possible to influence the parents' choice of the food positively.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 1. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2011
  • Supervisor: doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta