Monika Přikrylová

Bakalářská práce

Edukace dentální hygieny u dětí předškolního věku

Education of dental hygiene in preschool children
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na povědomí péči o dutinu ústní dětí v předškolním věku. Je rozdělena na dvě části - část teoretickou a část průzkumnou. Teoretická část se v první kapitole zabývá specifiky, problematikou a následnou prevencí v oblasti dentálního zdraví u dětí předškolního věku. Dále stravou a jejím vlivem na stav chrupu již od prenatálního období. V neposlední řadě se teoretická část …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the finding how much preschool children are aware of the dental care. It is divided in two parts - theoretical and practical. The first chapter of the theoretical part deals with the specifics, problems and subsequent dental hygiene prevention in preschool children, furthermore it deals with the nutrition and its effect on the quality of teeth starting from the prenatal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lucie Chrudimská, DiS.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Přikrylová, Monika. Edukace dentální hygieny u dětí předškolního věku. Pardubice, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií