Martin Suchý

Bakalářská práce

Kritické faktory úspešnosti podniku

Critical success factors of the company
Abstract:
The aim of bachelor thesis is to verify the possibility of applicability of theoretical concepts of critical success factors in a particular company. Based on the identify and assessment of each success factors applied in the company, to design their new structure increasing it's success and competitiveness. The first chapter is focused on identify of theoretical aspects and organized presentation …více
Abstract:
Úlohou bakalárskej práce je overiť možnosť využitia teoretických konceptov kritických faktorov úspešnosti v konkrétnej firme. Na základe identifikovania a zhodnotenia jednotlivých faktorov úspešnosti aplikovaných v danej firme navrhnúť ich novú štruktúru, ktorá posilní jej úspešnosť a konkurencieschopnosť. Prvá kapitola je zameraná na vymedzenie teoretických východisk a prehľadné predstavenie jednotlivých …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Adriana Zliechovcová, MBA
  • Oponent: Ing. Milan Hudec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře