Vilém Ochozka

Bakalářská práce

Ekonomické faktory ovlivňující cenu dluhopisů

Economic factors affecting the price of bonds
Anotace:
Ochozka, V. Ekonomické faktory ovlivňující cenu dluhopisů. Bakalářská práce. Br-no: Mendelova univerzita v Brně, 2018.Bakalářská práce se zabývá vlivem ekonomických faktorů na cenu státních dluhopisů. Hlavním cílem této bakalářské práce je na základně ekonometrických modelů zhodnotit vlivy ekonomických faktorů na cenu státních dluhopisů Švýcarské konfederace během období ekonomické krize a jejich změnu …více
Abstract:
Ochozka, V. Economic factors affecting the price of bonds. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2009.This bachelor thesis is focused on economic factors affecting the price of govern-ment bonds. The main objective is to assess the effects of economic factors on the price of government bonds of the Swiss Confederation during economic crisis and their change after the decline in yields to zero and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Blanka Francová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance