Bc. Vendula Přikrylová Krpcová

Diplomová práce

Teaching English to Children on the Basis of Multiple Intelligences Theory

Teaching English to Children on the Basis of Multiple Intelligences Theory
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá otázkou výuky anglického jazyka dětí na základě teorie mnohačetných inteligencí (MI) Howarda Gardnera. Teoretická část popisuje teorii MI a charakterizuje jednotlivé typy rozmanitých inteligencí. Dále navrhuje způsob jak tyto inteligence u dětí identifikovat. Praktická část vyhodnocuje a presentuje zjištěné výsledky, které se staly základem pro přiložené aktivity. Jednotlivé …více
Abstract:
This diploma thesis deals with an issue of teaching English to children on the basis of Howard Gardner’s theory of Multiple Intelligences (MI). The theoretical part describes the MI theory, characterises diverse intelligences and suggests ways of identifying intelligences in young learners. The practical part is devoted to presentation and evaluation of the research findings. On the basis of results …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Ivana Hrozková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta