Bc. Jana Halašová

Diplomová práce

Informovanost obyvatel malých obcí a odborných sociálních poradců o sociálních službách ve vybraném okrese

Awareness of small municipalities residents and professional social counsellors of social welfare services in a selected district
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na zmapování informovanosti obyvatel malých obcí, s počtem obyvatel do 2 000 osob, a odborných sociálních poradců o sociálních službách ve vybraném okrese. Dostatek informací o sociálních službách může pomoci obyvatelům malých obcí lépe se orientovat v nabídce sociálních služeb. Informovaní potenciální klienti sociálních služeb vědí, kam se mohou v případě nepříznivé životní …více
Abstract:
The thesis focuses on observing the awareness of the residents of small communities, with a population up to 2,000 people, and their professional social counselors of social welfare services in a selected district. Sufficient information about social services may help the residents of small communities to understand the range of local social services. In case of adverse life circumstances well informed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D., Mgr. Pavel Bajer, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Langr

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce