Mgr. Kamila Štrbíková

Diplomová práce

Státní podnik v ČR - právní a ekonomické aspekty

State-owned Enterprise in the Czech Republic - Legal and Economic Aspects
Anotace:
Tato práce se věnuje problematice české právní úpravy státního podniku. Stěžejním předpisem je zákon č. 77/1997 Sb. o státním podniku, který je postupně rozebírán. V práci je uveden také historický vývoj státního podniku. Samostatná kapitola je věnována komparaci slovenské právní úpravy. Pozornost je též zaměřena na ekonomické aspekty, kdy je zhodnoceno jednání státního podniku jako řádného hospodáře …více
Abstract:
This thesis focuses on problematic areas of Czech legal regulations of state – owned enterprise. The fundamental regulation is Act no. 77/1997 Sb., affiliated with state - owned enterprise, which is gradually analysed. In this thesis, the historical development of state – owned enterprises is also included. The chapter itself deals with the comparison of Slovak legislation. Special attention is paid …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Alena Kerlinová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta