Anastasiia Smirnova

Master's thesis

International coordination of social security in terms of the different national systems

Mezinárodní koordinace sociálního zabezpečení z hlediska různých národních systémů
Abstract:
Práce je tvořena dvěma částmi. První polovina zahrnuje takové teoretické aspekty: národní systém sociálního zabezpečení členských států EU, koordinace systémů sociálního zabezpečení v rámci EU a s ní spojené problémy, způsob financování systému sociálního zabezpečení a pět typů evropských systémů sociálního zabezpečení s jejich hlavními charakteristiky. Druhá polovina je založena na srovnávací analýze …more
Abstract:
The work is created by two parts. First half covers such theoretical aspects: national social security system of the EU Member States, coordination of the social security systems within the EU, problems related to it, way of financing of the social security system and five types of the European welfare systems with their main characteristics. Second half is based on the comparative analysis of the …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 11. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2018
  • Supervisor: Jana Tepperová
  • Reader: Stanislav Klazar

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74347