Theses 

Psychická zátěž pedagogů - syndrom vyhoření – Mgr. Vendula Citovská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Mgr. Vendula Citovská

Bakalářská práce

Psychická zátěž pedagogů - syndrom vyhoření

Psychical stress on pedagogues - Burn out syndrome

Anotace: Bakalářská práce se zabývá tématem psychické zátěže pedagogů a syndromem vyhoření. V teoretické části se zaměřuje na vysvětlení pojmů spojených s oblastí syndromu vyhoření, ve výzkumné části je proveden výzkum. Předmětem výzkumu je 44 učitelek na druhém stupni základních škol jednoho okresního města. Výzkum je založen na dvou dotaznících, které jsou následně analyzovány a srovnávány. Výsledky jsou uvedeny v tabulkách a grafech.

Abstract: The bachelor thesis deals with the topic of psychical load of pedagogues and burnout syndrome. In the theoretical part it focuses on explanation of terms connected to burnout, in the research part there is a survey done. The objects of the survey are 44 women-teachers teaching at the second grade of basic schools in one town. The survey is based on two questionnaires that are then analysed and compared. There are tables and graphs for the results.

Klíčová slova: Syndrom vyhoření, stres, učitel, žák, rodiče, škola, příčina, metoda, psychika, výzkum, dotazník, emoční vyčerpání, depersonalizace, výkonnost, průměr, srovnání, zátěž, burnout, stress, teacher, pupil, parents, school, reason, method, psyche, survey, questionnaire, emotional exhaustion, depersonalization, accomplishment, average, comparison, load

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 4. 2019 15:03, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz