Bc. Patrik Války

Diplomová práce

Výkonnost podniku ve vztahu k podnikové strategii z pohledu zaměstnanců

Enterprise performance in relationship to enterprise strategy from employees' perspective
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of enterprise performance and its relationship to employees’ perceptions of corporate strategy, corporate goals and key performance indicators (KPI). The first part of the thesis provides an overview of various areas of corporate management theory – specifically corporate strategy, financial analysis, measurement and evaluation of enterprise performance, leadership …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá problematikou výkonnosti podniku vo vzťahu k vnímaniu podnikovej stratégie, podnikových cieľov a kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI) z pohľadu zamestnancov podniku. Prvá časť práce poskytuje prehľad niekoľkých oblastí teórie podnikového riadenia – konkrétne podnikovej stratégie, finančnej analýzy, merania a hodnotenia výkonnosti podniku, vedenia a motivácie zamestnancov …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Jan Čmolík
  • Oponent: Ing. Lenka Říhová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní