Bc. Lenka Sedlářová

Bakalářská práce

Úroveň sebeobslužných dovedností u dětí se středně těžkou mentální retardací žijících v dětském domově.

The level of self-care skills at children with moderate mental retardation living in foster homes.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou sebeobslužných dovedností u dětí se středně těžkým mentálním postižením žijících v dětském domově. Cílem výzkumu je zjistit dosaženou úroveň těchto dovedností v návaznosti na délku pobytu dětí v zařízení.
Abstract:
This thesis deals with self-care skills in children with moderate mental disabilities living in an orphanage. This research aims to find out achieved a level of skills in relation to the length of stay of children in the facility.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
  • Oponent: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta